Όροι Χρήσης

Τελευταία ενημέρωση: 09 Μαΐου, 2021

Παρακαλούμε διαβάστε με προσοχή τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις πριν χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία Μας

Επεξήγηση Όρων

Επεξήγηση

Οι λέξεις των οποίων το αρχικό γράμμα είναι κεφαλαίο ορίζονται ακολούθως. Οι ορισμοί που ακολουθούν παραμένουν αμετάβλητοι ασχέτως αν χρησιμοποιούνται στον ενικό ή πληθυντικό ή σε διαφορετικό γένος.

Ορισμοί

Για την χρήση σε αυτούς τους Όρους Χρήσης:

  • Συνδεδεμένη Συνδεδεμένες επιχειρήσεις είναι εκείνες που αποτελούν όμιλο μέσω του άμεσου ή του έμμεσου ελέγχου της πλειοψηφίας των δικαιωμάτων ψήφου μιας επιχείρησης από μια άλλη ή μέσω της ικανότητας μιας επιχείρησης να ασκεί κυρίαρχη επιρροή σε μια άλλη επιχείρηση.
  • Χώρα αναφορά στην: Ελλάδα
  • Επιχείρηση (αναφέρεται επίσης ως “η Επιχείρηση”, “Εμείς”, “Ξενοδοχείο” στην παρούσα γνωστοποίηση) αναφέρεται στην εταιρία Γκικάκης Π. και ΣΙΑ Ο.Ε, της νήσου Ίου, Κυκλάδες, 84001, Ελλάδα)
  • Συσκευή αναφέρεται οποιαδήποτε συσκευή η οποία έχει την δυνατότητα να προσπελάσει αυτή την Υπηρεσία όπως ένας υπολογιστής, τηλέφωνο ή ταμπλέτα.
  • Υπηρεσία αναφέρεται σε αυτή την ιστοσελίδα.
  • Όροι Χρήσης (επίσης αναφέρεται ως απλά “Όροι”) είναι οι Όροι που παρουσιάζονται σε αυτή τη σελίδα και αποτελούν την σύμβαση χρήσης ανάμεσά σε Εσάς και την Επιχείρηση για την χρήση αυτής της Υπηρεσίας. Η σύμβαση αυτή δημιουργήθηκε με τη βοήθεια της Γεννήτριας Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης.
  • Κοινωνική Πολυμεσική Υπηρεσία Τρίτου είναι οποιαδήποτε υπηρεσία ή περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένων δεδομένων, πληροφοριών, υπηρεσιών και προϊόντων) που παρέχονται από τρίτα πρόσωπα και εταιρείες και που ενδεχομένως να εμφανίζονται ή περιέχονται σε αυτή την Υπηρεσία.
  • Ιστοσελίδα είναι αυτή η ιστοσελίδα του ξενοδοχείου Homer’s Inn, προσβάσιμη από https://www.homersinn.com
  • Εσείς/Εσάς/Σας είναι το πρόσωπο που χρησιμοποιεί ή αποκτά πρόσβαση στην Υπηρεσία, ή η εταιρεία ή οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εκ μέρους του οποίου το πρόσωπο αποκτά πρόσβαση ή χρησιμοποιεί την υπηρεσία.

Αποδοχή

Αυτοί οι Όροι διέπουν την χρήση της Υπηρεσίας και την σύμβαση ανάμεσα σε Εσάς και την Επιχείρηση. Αυτοί οι Όροι αναφέρουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των χρηστών της Υπηρεσίας.

Η πρόσβαση και χρήση της Υπηρεσίας από Εσάς σημαίνει την αποδοχή αυτών των Όρων. Οι Όροι ισχύουν για όλους τους επισκέπτες, χρήστες και οποιοδήποτε χρησιμοποιεί ή αποκτά πρόσβαση στην Υπηρεσία.

Προσπελάζοντας ή χρησιμοποιώντας την Υπηρεσία Εσείς συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους. Σε περίπτωση διαφωνίας Σας με τους Όρους τότε πρέπει να διακόψετε την χρήση ή προσπέλαση της Υπηρεσίας.

Εσείς είστε άνω των 13 ετών. Η επιχείρηση δεν επιτρέπει την χρήση της Υπηρεσίας σε άτομα κάτω των 13 ετών.

Η πρόσβαση και χρήση από μέρους Σας στην Υπηρεσία εξαρτάται επίσης και από την αποδοχή της Πολιτικής Απορρήτου της Επιχείρησης. Η Πολιτική Απορρήτου περιγράφει τις πολιτικές και διαδικασίες που αφορούν τη συλλογή, χρήση και αποκάλυψη των προσωπικών σας δεδομένων όταν χρησιμοποιείτε αυτή την Υπηρεσία και σας εξηγεί ποια είναι τα δικαιώματα σας και πως καλύπτεστε νομικά. Παρακαλώ διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου πριν χρησιμοποιήστε την Υπηρεσία.

Υπερσύνδεσμοι σε ιστοσελίδες Τρίτων

Η Υπηρεσία ενδέχεται να περιέχει υπερσυνδέσμους σε ιστοσελίδες και υπηρεσίες Τρίτων οι οποίες δεν ελέγχονται από την Επιχείριση.

Η Επιχείρηση δεν έχει έλεγχο και δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για το περιεχόμενο, πολιτική απορρήτου και ενέργειες οποιουδήποτε Τρίτου που παρέχει αυτές τις υπηρεσίες ή/και ιστοσελίδες. Επιπλέον Εσείς αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η Επιχείρηση δεν μπορεί να καταστεί υπεύθυνη ή υπόλογη άμεσα ή έμμεσα για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια φερόμενη ή μη μπορεί να προκληθεί ή να φέρεται ότι έχει προκληθεί από οποιαδήποτε χρήση τέτοιων υπηρεσιών, περιεχομένου, προϊόντων που ενδέχεται να είναι διαθέσιμες σε αυτές ή δια μέσω αυτών των υπηρεσιών ή/και ιστοσελίδων.

Σας προτείνουμε να διαβάζετε τους Όρους Χρήσης και Πολική Απορρήτου σε όλες τις ιστοσελίδες και υπηρεσίες τρίτων τις οποίες Εσείς χρησιμοποιείτε.

Τερματισμός

Διατηρούμε το δικαίωμα να διακόψουμε την πρόσβαση Σας στην Υπηρεσία Μας ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση και για οποιοδήποτε λόγο. Επίσης μπορούμε να διακόψουμε την πρόσβαση σε περίπτωση που παραβιάσετε τους Όρους.

Κατόπιν τερματισμού το δικαίωμα σας να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία αίρεται.

Αστική Ευθύνη

Η Επιχείρηση δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε ζημιά ενδέχεται να προκληθεί σε Εσάς ή τις συσκευές Σας λόγω της χρήσης της Υπηρεσίας.

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπει ο νόμος, η Επιχείρηση ή οι συνεργάτες ή προμηθευτές δεν μπορούν να θεωρηυούν υπέυθυνοι για οποιαδήποτε ζημιά (συμπεριλαμβανομένης απώλειας εσόδων, πληροφοριών, δεδομένων, επιχειρηματικής ροής, φυσικών τραυμάτων, αποκάλυψης προσωπικών δεδομένων που ενδέχεται να προκληθούν από την χρήση ή μη της Υπηρεσίας ή υπηρεσίες Τρίτων) .

Ορισμένες χώρες δεν επιτρέπουν την αναίρεση εγγυήσεων ή αποποίηση ευθύνης που σημαίνει ότι ορισμένες από τις ανωτέρω εξαιρέσεις μπορεί να μην ισχύουν. Σε αυτές τις χώρες η ευθύνη του κάθε μέρους περιορίζεται στο μέγιστο επιτρεπτό από τους νόμους της Ελλάδας.

Αποποίηση “ΩΣ ΕΧΕΙ” και “ΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ”

Η Υπηρεσία σας παρέχετε “ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ” και “ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ” με όσα λάθη, παραλείψεις και ελαττώματα ενδέχεται να έχει χωρίς καμιά εγγύηση οποιουδήποτε είδους. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, η Επιχείρηση, για λογαριασμό της και για λογαριασμό των Συνεργατών της και των αδειών και των παρόχων υπηρεσιών τους, αποποιείται ρητά όλες τις εγγυήσεις, είτε ρητές, σιωπηρές, νόμιμες ή άλλες σχετικές με την Υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένων όλων των σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, τίτλου και μη παραβίασης, και εγγυήσεων που ενδέχεται να προκύψουν από τη διαπραγμάτευση, την πορεία απόδοσης, τη χρήση ή την εμπορική πρακτική. Χωρίς περιορισμό στα προηγούμενα, η Επιχείρηση δεν παρέχει καμία εγγύηση ή δέσμευση, και δεν παρέχει καμία εκπροσώπηση οποιουδήποτε είδους ότι η Υπηρεσία θα πληροί τις απαιτήσεις σας, θα επιτύχει τυχόν επιδιωκόμενα αποτελέσματα, θα είναι συμβατή ή θα λειτουργεί με οποιοδήποτε άλλο λογισμικό, εφαρμογές, συστήματα ή υπηρεσίες, θα λειτουργεί χωρίς διακοπή, πληροίτε οποιαδήποτε πρότυπα απόδοσης ή αξιοπιστίας ή χωρίς σφάλματα ή ότι τυχόν λάθη ή ελαττώματα μπορούν ή θα διορθωθούν.

Χωρίς περιορισμό των ανωτέρω, ούτε η Επιχείρηση ούτε κάποιος πάροχος της επιχείρησης δίνει οποιαδήποτε εγγύηση οποιουδήποτε είδους, ρητή ή σιωπηρή: (i) ως προς τη λειτουργία ή τη διαθεσιμότητα της Υπηρεσίας, ή τις πληροφορίες, το περιεχόμενο και τα υλικά ή προϊόντα που περιλαμβάνονται σε αυτήν, (ii) ότι η Υπηρεσία θα είναι αδιάλειπτη ή χωρίς σφάλματα · (iii) ως προς την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το νόμισμα οποιασδήποτε πληροφορίας ή περιεχομένου που παρέχεται μέσω της Υπηρεσίας · ή (iv) ότι η Υπηρεσία, οι διακομιστές της, το περιεχόμενο ή τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται από ή για λογαριασμό της Εταιρείας είναι απαλλαγμένα από ιούς, scripts, trojan horse, worms, malware, timebombs ή άλλα επιβλαβή στοιχεία.

Ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν τον αποκλεισμό ορισμένων τύπων εγγυήσεων ή περιορισμών στα ισχύοντα νόμιμα δικαιώματα ενός καταναλωτή, επομένως ορισμένες ή όλες οι παραπάνω εξαιρέσεις και περιορισμοί ενδέχεται να μην ισχύουν για Εσάς. Ωστόσο, σε μια τέτοια περίπτωση, οι εξαιρέσεις και οι περιορισμοί που ορίζονται σε αυτήν την ενότητα εφαρμόζονται στο μέγιστο βαθμό που μπορούν να επιβληθούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Ισχύουσα Νομοθεσία

Οι νόμοι της Χώρας διέπουν τους παρόντες Όρους και τη χρήση της Υπηρεσίας από Εσάς. Η χρήση της Υπηρεσίας από Εσάς μπορεί επίσης να υπόκειται σε άλλους τοπικούς, πολιτειακούς, εθνικούς ή διεθνείς νόμους.

Επίλυση Διαφορών

Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία ή διαφωνία σχετικά με την Υπηρεσία, συμφωνείτε να προσπαθήσετε πρώτα να επιλύσετε ανεπίσημα τη διαφορά επικοινωνώντας με την Επιχείρηση.

Για χρήστες από την Ευρωπαϊκή Ένωσης (ΕΕ)

Εάν είστε χρήστης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα επωφεληθείτε από οποιεσδήποτε υποχρεωτικές διατάξεις του δικαίου της χώρας στην οποία κατοικείτε.

Νομική συμμόρφωση με τους νόμους των Ηνωμένων Πολιτειών

Δηλώνετε και εγγυάστε ότι (i) Δεν βρίσκεστε σε χώρα που υπόκειται στο εμπάργκο της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών ή η οποία έχει οριστεί από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών ως χώρα που υποστηρίζει την τρομοκρατία και (ii) Δεν περιλαμβάνονται σε καμία λίστα κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών απαγορευμένων ή περιορισμένων μερών.

Διαχωρισμός και Παραίτηση

Διαχωρισμός

Εάν κάποια διάταξη των παρόντων Όρων θεωρηθεί ότι δεν είναι εφαρμόσιμη ή άκυρη, αυτή η διάταξη θα αλλάξει με στόχο την επίτευξη των αρχικων στόχων της στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και οι υπόλοιπες διατάξεις θα συνεχίσουν να ισχύουν πλήρως.

Παραίτηση

Εκτός εάν ορίζεται στο παρόν, η αποτυχία άσκησης δικαιώματος ή απαίτησης εκτέλεσης μιας υποχρέωσης σύμφωνα με τους παρόντες Όρους δεν επηρεάζει την ικανότητα ενός μέρους να ασκήσει αυτό το δικαίωμα ή να απαιτήσει τέτοια εκτέλεση οποιαδήποτε στιγμή στη συνέχεια, ούτε η παραίτηση από παραβίαση αποτελεί παραίτηση οποιασδήποτε μεταγενέστερης παραβίασης.

Ερμηνεία μετάφρασης

Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις ενδέχεται να έχουν μεταφραστεί εάν τους έχουμε θέσει στη διάθεσή σας στην Υπηρεσία μας. Συμφωνείτε ότι το πρωτότυπο αγγλικό κείμενο θα υπερισχύσει σε περίπτωση διαφωνίας.

Αλλαγές σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις

Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να τροποποιήσουμε ή να αντικαταστήσουμε αυτούς τους Όρους ανά πάσα στιγμή. Εάν μια αναθεώρηση είναι σημαντική, θα καταβάλουμε εύλογες προσπάθειες για να παρέχουμε ειδοποίηση τουλάχιστον 30 ημερών πριν από την έναρξη ισχύος τυχόν νέων όρων. Αυτό που συνιστά σημαντική αλλαγή θα καθοριστεί κατά την αποκλειστική μας κρίση.

Συνεχίζοντας την πρόσβαση ή τη χρήση της Υπηρεσίας μας μετά την έναρξη ισχύος αυτών των αναθεωρήσεων, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους αναθεωρημένους όρους. Εάν δεν συμφωνείτε με τους νέους όρους, εν όλω ή εν μέρει, σταματήστε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο και την Υπηρεσία.

Επικοινωνία

Εάν έχετε απορίες σχετικά με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας: