Αίτηση έρευνας κατά Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων

Μπορείτε να ζητήσετε νας σας αποστείλλουμε αντίγραφο ή/και να διαγράψουμε πληροφορίες που έχουμε για εσάς, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων.

Θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στο αίτημα σας το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση εντός ενός μήνα από:

Την παραλαβή της αίτησής σας ή
Την παραλαβή περισσότερων πληροφοριών που θα σας ζητήσουμε για να μπορέσουμε να κάνουμε την έρευνα. Ο μεταγενέστερος χρόνος των δύο προηγούμενων περιπτώσεων χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του μέγιστου διαστήματος.
Οι πληροφορίες που συμπληρώνετε στην φόρμα θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την αναζήτηση των δεδομένων που θα παραλάβετε ή/και θα διαγράψουμε ανάλογα με το αίτημα σας. Δεν χρειάζεται να συμπληρώσετε όλα τα πεδία της φόρμας, αλλά αν το κάνετε θα διευκολύνετε την γρηγορότερη διεκπεραίωση της αίτησης σας.